The Legion  
 

Go Back   The Legion > Woosels

Conversation Between Woosels and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-17-2016 05:23 PM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán đôi toàn thân cũng đồng thời bập bềnh lơ lửng, trong Linh Đoạn sơn mạch, cho dù là vơ giả tứ trùng thiên cũng chỉ có thể ngự không phi hành trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ra ngoài Linh Đoạn sơn mạch lại không có hạn chế như vậy. Ánh mắt ba tên Kiếm Chủ nghi hoặc, nhưng nh́n Viêm Chiến đang chậm răi bay lên, lại không cảm ứng được chút khí tức kiếm nguyên nào.
  - Rốt cục ngươi là ai?
  Tên Kiếm Chủ cầm đầu trầm giọng hỏi.
  - Ta muốn gặp Liệt Vô Dương.
  - Càn rỡ, tục danh của chưởng tông sư thúc, ngươi cũng đám tùy tiện kêu như vậy ư?
  Một tên Kiếm Chủ chừng ba mươi tuổi quát lớn:
  - Báo ra tên
 
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
© The Legion | Terms of Use | Privacy Policy

All times are GMT -8. The time now is 12:55 AM.